Gradients

If you use these gradients, please, credit me!

Všetky tieto gradienty (farebné prechody) boli vytvorené v Adobe Photoshop CS3
All these gradients were made in Adobe Photoshop CS3


 


Set 001: 10 Gradients | Download .GRD [11,8 kB]Set 002: 15 Gradients | Download .GRD [17,6 kB]Set 003: 15 Gradients | Download .GRD [22,7 kB]Set 004: 20 Gradients | Download .GRD [24,2 kB]