Wallpaper Tutorial

Prvý krok: Výber obrázkov a textúry

Obrázok | Textúra #1 | Textúra #2

Nemôžem priložiť priamy link na texturu #1, pretože autorka ho zo svojho webu už zmazala, ale určite to bude fungovať aj s nejakou inou, podobnou textúrou.

Druhý krok: Kompozícia

1. Textúra #1: Na pôvodnú textúru som použila Inverse, aby som získala čierne pozadie. Inverse (klávesová skratka CTRL + I) vám prevráti farby, resp. urobí negatív obrázku. Následne som si textúru #1 trochu zväčšila.

2. Textúra #2: Umiestnila som ju navrch a nastavila ju na Lighten.

3. Obrázok: Vrstvu s obrázkom som umiestnila na obe textúry a nastavila ju na Darken (vďaka čomu som preskočila časť s ogumovaním bielych okrajov).Tretí krok: Coloring – Hair

Vzhľadom k tomu, že na Lily Collins má na obrázku predstavovať Clary z The Mortal Instruments, musíme jej najprv vhodne zafarbiť vlasy na červeno.

Na novej vrstve som jej zafarbila vlasy načerveno farbou #be1818.

Túto samostatnú vrstvu som vzápätí nastavila na: Soft Light, viditeľnosť: 50%


Štvrtý krok: Coloring – Overall

V prípade tohto wallpaperu som si zvolila zachovať pozadie čiernobiele, preto všetky nasledujúce úpravy zasahujú len obrázok.

Selective Color

Reds: -100, +20, +100, 0

Selective Color

Reds: -56, -7, +8, 0

Curves

V poslednom kroku som to celé trochu zosvetlila pomocou Curves.Piaty krok: Text

Na záver text podľa vašich predstáv a voila!