November 2013

Cover: V znamení rubínu
22-11-2013
Vzhľadom k tomu, že mesiac je už skoro na konci a moja zbierka wallov je minimálna a lenivosť rozšíriť ju zase naopak maximálna, nemám na sklade akosi nič, s čím by som sa vám mohla prihovoriť. Uvedomujem si, že to tu posledný polrok (alebo posledné dva roky?) dosť zanedbávam, ale škola (a lenivosť) mi nedovoľuje niečo na tom zmeniť.

ALE! Aby som sa iba nevyhovárala som ukázala , že niečo som schopná vytvoriť predsa len bola, zverejňujem tu svoj posledný obálkový počin.