Goodies

Downloads | Súbory na stiahnutie

Štetce (brushes) a prechody (gradients) pre Adobe Photoshop CS3


 

Textures | Textúry na stiahnutie

Textúry, ktoré si môžete stiahnuť a použiť pri tvorbe wallpaperov


 

Tutorials | Návody na tvorbu wallpaperov

Back to the top